สินค้าของเรา

สุกร

สัตว์ปีก

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยง

สัตว์น้ำ

ตอบโจทย์ ครบครันที่ นิวโวเทค

การบริการของเรา

OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER)

บริษัทยินดีบริการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้การการันตีในทุกขั้นตอนการ
ผลิต จะมีการควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ภายใต้
มาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่มี
คุณภาพตรงกับความต้องการหรือสามารถติดต่อเราได้ที่
mail@nuevotec.co.th, sales@nuevotec.co.th,Tel 02-840-4388

OEM (Original Equipment Manufacturer)

บริษัทยินดีบริการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้การการันตีในทุกขั้นตอนการผลิต จะมีการ

ควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ภายใต้มาตรฐานสากลต่างๆเพื่อ

เป็นการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการหรือสามารถ

ติดต่อเราได้ที่ mail@nuevotec.co.th, sales@nuevotec.co.th,Tel 02-840-4388

สมัครตัวแทรจำหน่าย

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-840-4388 หรือ mail@nuevotec.co.th

ข่าวและกิจกรรม