ตำแหน่งที่เปิดรับ

ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารสัตว์

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวโวเทค  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ด้านส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 2- 4 ปี หรือ สนับสนุนการขายเชิงเทคนิค

3.มีความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทต่างๆ หรือพื้นฐานด้านโภชนาการ

4.ทักษะความเป็นผู้นำ ด้านบริหารจัดการทีม แก้ไขปัญหา การเจรจาต่อรอง ให้คำปรึกษา ติดต่อประสานงาน และมีทักษะด้านการสื่อสาร

5.สามารถเดินทาง และทำงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

-รับผิดชอบในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและการบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าเกษตรกร

-พัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องไปตามเป้าหมายที่กำหนด

-สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฐานลูกค้าเก่าและ วางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มช่องทาง และขยายฐานลูกค้าใหม่

-วิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

-การนำเสนอการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เชิงเทคนิค

-สรุปรายงานยอดขาย ผลการดำเนินการ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์

-ดำเนินการติดต่อลูกค้า เยี่ยมลูกค้าของบริษัทฯและให้คำปรึกษาบริการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวโวเทค  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย – หญิง อายุ 24-29 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4.มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง

5.หากมีประสบการณืงานขายสินค้าอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

-นำเสนอสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัท

-วางแผนและดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ

-ดูแลฐานลูกค้าเดิม พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิม

-ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

-ให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อช่วยแก้ปัญหา และเสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้ลูกค้า

-ดูแลประสานงานและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ได้รับผิดชอบ

-ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

-ชุดยูนิฟอร์ม

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ

-กองทุนเงินทดแทน

-ประกันกลุ่ม

-เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข)

-ลาพักร้อนสูงสุด  12 วัน

-โบนัส

-ปรับเงินเดือนประจำปี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี

-งานสังสรรค์(ปีใหม่)

-เงินช่วยเหลือพิเศษต่าง  ๆ

-ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย

-ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ+โทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

-ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัท

-ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)

-กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน

-ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)

-จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 47/1 ม.6  ซอยกระทุ่มล้ม 27 เข้าซอยไม่เกิน 100 เมตร (ตรงข้ามไปรษณีย์กระทุ่มล้ม) ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ติดต่อ : Nawarat Jamjank

โทรศัพท์ :02-8404315

โทรศัพท์มือถือ : 091-4356044

อีเมล :  recruit@nutritionsc.co.th, hrm.mgr@nutritionsc.co.th