ตำแหน่งที่เปิดรับ

บริษัท นิวโวเทค จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบสารปรุงแต่งและสารเสริมคุณภาพอาหารสัตว์ ทั้งจากในและต่างประเทศ เรากำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและต้องการที่จะก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรา

เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์
คุณสมบัติ

เพศ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สัตวบาล, สัตวศาสตร์, เทคนิคการสัตวแพทย์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านสารเสริมอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ต่างๆ
หากมีประสบการณ์ด้านสารเสริมอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานได้
มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มียานพาหนะของตนเอง พร้อมใบขับขี่
สวัสดิการ ตามกฏหมาย และอื่นๆที่ทางบริษัทมอบให้

เงินโบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลงาน)
เงินปรับประจำปี
ประกันกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, กีฬาสี
การฝึกอบรม
เงินช่วยกรณีต่างๆ
อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

วิธีการรับสมัคร

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครงาน

รูปถ่ายสี / ขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร
หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ประวัติส่วนตัว,ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงาน(เฉพาะทางจดหมาย)
ส่งจดหมาย แนบเอกสารการสมัครงานมาที่ : ฝ่ายบุคคล บริษัท นิวโวเทค จำกัด

เลขที่ 47/1 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

หรือ

สมัครงานทาง E-mail : HR@nuevotec.co.th