รูปภาพปรับหน้าเกี่ยวกับนิวโวเทค

เกี่ยวกับ Nuevotec

“Nuevotec” ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีกว่าด้วยความจริงใจ

Nuevotec Co., Ltd เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบ, สารปรุงแต่ง และสารเสริมคุณภาพอาหารสัตว์

ที่ผลิตจากธรรมชาติ ปราศจากยาปฏิชีวนะ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ให้กับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง

ได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทกลิ่น สารหวาน และแร่ธาตุ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งที่มีนวัตกรรม

ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

โดยยึดหลักของความจริงใจต่อคู่ค้า  ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเสมอมา Nuevotec Co., Ltd  เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากลมาโดยตลอด   โดยปัจจุบันมีฐานการผลิตสินค้า

นวัตกรรมสารปรุงแต่งและสารเสริมคุณภาพอาหารสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยในประเทศระดับแนวหน้า เพื่อทำการวิจัยและทดลองกับสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของ Nuevotec มีคุณภาพสูง

และมีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมสัตว์จากทั่วโลก

 

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิต จำหน่าย สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลูกค้าพอใจ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานคุณธรรม สอดคล้องกฎหมาย ก้าวไกลสู่สากล

 

การบริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพที่เรามี พร้อมที่จะมอบให้ท่าน

  • Feedmills / โรงงานผลิตอาหารสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม โคเนื้อ กุ้ง ปลาและเนื้ออื่นๆ
  • Premixers / โรงงานผู้ผลิตสารผสมล่วงหน้า
  • Pet Foods & Pet Product / โรงงานผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง
  • Fishmeal / โรงงานผลิตปลาป่น
  • Feather Renderings / โรงงานผลิตขนไก่ป่น
  • Vegetable Oils / โรงงานผลิตน้ำมันพืชสำหรับสัตว์
  • Integrated Fram / ระบบฟาร์มครบวงจร
  • Fertilizer Industry / โรงงานเคมีเกษตร และปุ๋ย