เนื่องด้วย บริษัท นิวโวเทค จำกัด จะจัดสัมมนาในหัวข้อ "Best Choice for Your Beloved Pet" ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้อง Ruamrudee (9th Floor) รงแรม NOVOTEL BANGKOK PLOENCHIT SUKHUMVIT (BTS เพลินจิต Exit 4) ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาตามรายละเอียดข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-8404376 แฟกซ์: 02-8404380 หรือ Sale4@nuevotec.co.th
       บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 

 

  Download file Confirmation