โพรไบโอติก

มีสัดส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ดีที่สุด สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโต กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ควบคุมสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยปรับสุขภาวะของสัตว์ รวมถึงการปลดปล่อยแอมโมเนีย มีให้เลือกทั้งแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ
Pack size : Bag 25 Kg