แร่ธาตุเสริมในอาหารสัตว์

แร่ธาตุเสริมในอาหารสัตว์ มีทั้งแร่ธาตุเดี่ยวชนิดคีเลตและสูตรแร่ธาตุรวมสำหรับสัตว์แต่ละชนิด เช่น ไก่ สัตว์น้ำ สุกร และ วัวนม สามารถกระจายตัวได้ดีในอาหารสัตว์ ลดการขับทิ้งแร่ธาตุสู่สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์
Pack size : Bag 25 Kg