สารเพิ่มความน่ากินของอาหาร

สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ปลา วัตถุดิบที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานของ EU และผ่านกระบวนการต่าง ๆ ในโรงงานที่ได้มาตรฐานของยุโรป มีหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับสัตว์แต่ละประเภท มีทั้งแบบผงและแบบน้ำ ผสมกับอาหารได้ง่าย ไม่ฟุ้งกระจาย
Pack size : Bag 20 Kg, Drum 20, 200 L, IBC 1000 L