สารสี

สารสีมีทั้งแบบสกัดได้จากธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น ช่วยเพิ่มสีให้กับตัวสัตว์หรือผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด เป็นสารสีที่มีความคงตัวสูง ทนความร้อนได้ดี นอกจากนั้นยังให้โปรตีนสูง มีความปลอดภัย
Pack size : Bag 25 Kg