สารยับยั้งแบคทีเรีย

สารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียก่อโรคที่สำคัญ ได้แก่ Salmonella อีกทั้งยังเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ นำมาใช้ทดแทนการใช้ antibiotic สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ยาวนาน
Pack size : Bag 25 Kg, Drum 20, 200 L