สารยับยั้งเชื้อรา

สารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ทั้งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสำเร็จรูป รวมถึงอาหารสด เช่น หญ้าหมักที่มีเปอร์เซ็นต์ของน้ำสูงก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ยาวนาน มีให้เลือกทั้งแบบผงและแบบน้ำ
Pack size : Bag 25 Kg, Drum 20, 200 L