สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) แก้ปัญหาได้ด้วย Fungicap S ที่มีประสิทธิภาพ

✨ สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ✨

เป็นสารพิษตามธรรมชาติที่เชื้อราสร้างขึ้น เมื่อสัตว์ได้รับสารพิษในปริมาณที่น้อย ก็ส่งผลอันตรายต่อสัตว์ได้ สามารถพบได้หลากหลายชนิด อย่าง

🔸 อะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) พบมากในข้าวโพด ข้าวสาลีและมันเส้น เป็นต้น
🔸 โอคราทอกซิน (Ochratoxins) พบมากในกากถั่วลิสง
🔸 ซีราลีโนน (Zearalenone) พบมากในข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าวฟ่าง เป็นต้น
🔸 ฟูโมนิซิน (Fumonisins) พบมากในข้าวโพด
โดยปัญหาสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) เหล่านี้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย ผลิตภัณฑ์ Fungicap S ที่มีประสิทธิภาพ 😍

.

✅ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อเราได้ที่ :
☎️ : 02-8404388
📱 : 089-9268480
📩 : sales@nuevotec.co.th