สารดักจับสารพิษจากเชื้อรา

มีส่วนประกอบที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์ นอกจากนั้นยังมีผลต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ด้วย
Pack size : Bag 20 Kg