สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์สูง มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคและสารพิษในลำไส้ของสัตว์ ช่วยปรับกลไกทางเคมีในร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ใช้ได้ดีกับสัตว์ทุกช่วงวัยนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกด้วย
Pack size : Bag 25 Kg