สารกระตุ้นความแข็งแรง

สารกระตุ้นความแข็งแรงของร่างกายสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีหลากหลายชนิด ทั้งสกัดได้จากปูและกุ้งทะเล ซึ่งมีคุณสมบัติละลายง่าย ไม่ตกตะกอน ทนกรดและความร้อน กลิ่นไม่ฉุนจึงไม่มีผลต่อการกินของสัตว์ และสกัดได้จากน้ำมันปลาที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีการผลิตพิเศษทำให้ได้ผงที่สามารถปลดปล่อยสารสำคัญที่บริเวณลำไส้เล็กเท่านั้น จึงไม่เกิดการสูญเสียสารสำคัญไปในระบบทางเดินอาหาร
Pack size : Bag 5, 25 Kg, Drum 25, 60 Kg.
Origin : China, USA, Italy