สารกระตุ้นความอยากอาหาร

สารกระตุ้นความอยากอาหารของสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง โดยสกัดได้จากกุ้งเคยที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกใต้แอนตาร์กติกา และปลาหมึก ซึ่งมีกรดไขมันดีในปริมาณสูง
Pack size : Bag 25 Kg, Drum 20, 190 L
Origin : Norway, China