ประมวลภาพบรรยากาศ รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2561