พรีไบโอติก

พรีไบโอติกสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียชนิดดีในระบบทางเดินอาหารให้สูงขึ้น และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยเพิ่มการดูดซึมอาหารและแร่ธาตุ สัตว์จึงสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารที่กินเข้าไปได้อย่างเต็มที่
Non GMO
Natural claim

Pack size : Bag 20 Kg