ผลิตภัณฑ์ Premix ช่วยเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์น้ำประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น Copper, Ferrous, Manganese และ Zinc

ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจผู้ประกอบการมักจะเลือกอาหารให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์น้ำ

ซึ่งแร่ธาตุก็เป็นอีกหนึ่งสารอาหารที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ทำให้กิจกรรมต่างๆภายในร่างกายสัตว์ดำเนินไปได้อย่างปกติ รวมถึงสร้างระบบสมดุลในร่างกาย ทั้งยังช่วย…

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์
  • เป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง
  • ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและการพัฒนาของกระดูก
  • ลดการขับทิ้งแร่ธาตุสู่สิ่งแวดล้อม