บุคลากร พนักงาน บริษัท นิวโวเทค จำกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ป้องกันโควิด-19

บริษัท นิวโวเทค จำกัด ได้จัดสรรหาวัคซีน Sinopharm ให้กับบุคลากรและพนักงานของบริษัทฯในเครือทั้งหมดทุกคน โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ที่โรงพยาบาลเจตนิน เมื่อวันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564 (ในเข็มแรก) และได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 28 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมานี้ เพราะเราให้ความสำคัญกับบุคลากรและพนักงานของเราทุกคน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อสู้กับโควิด-19 แล้วทั้งนี้ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราทุกคน