ซินไบโอติก

ซินไบโอติก
ซินไบโอติค มีสัดส่วนของโพรไบโอติค และ พรีไบโอติก ที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ เพื่อนำไปใช้ยับยั้งเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร กระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มผลผลิต
Pack size : Bag 25 Kg