Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Gold Mountain

Gold Mountain

ประเภท : สีผสมอาหาร

คุณสมบัติทั่วไป : สีละลายน้ำได้

ประโยชน์

  • ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของสีอาหารสัตว์
  • ทำให้สีของอาหารสัตว์มีความน่ากินขึ้น
expand_less