Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Doce'
Doce' Doce'

Doce'

ประเภท : สารให้ความหวาน

คุณสมบัติทั่วไป : มีลักษณะเป็นผงช่วยเพิ่มความหวานในอาหารสัตว์

ประโยชน์

  • ช่วยในการเพิ่มรสหวานในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณการกิน
  • ช่วยกลบรสขมของยาหรือสารเสริมอื่นๆทำให้สัตว์กินอาหารและรับยาหรือสารเสริมต่างๆได้อย่างเต็มที่
expand_less