Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

BETA-S

BETA-S

ประเภท : สารสกัดจากยีสต์

คุณสมบัติทั่วไป : สกัดจากผนังเซลล์ของ Brewers' yeast ซึ่งประกอบด้วย Beta-glucan ความเข้มข้นสูง

ประโยชน์

  • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์
  • กระตุ้นการเผาผลาญอาหาร
  • ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ส่งให้อัตราการเจริญเติบโตดี อัตราเลี้ยงรอดสูง
expand_less