Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สารกระตุ้นความแข็งแรง

สารกระตุ้นความแข็งแรง

สารกระตุ้นความแข็งแรงของร่างกายสัตว์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ มีหลากหลายชนิด ทั้งสกัดได้จากปูและกุ้งทะเล ซึ่งมีคุณสมบัติละลายง่าย ไม่ตกตะกอน ทนกรดและความร้อน กลิ่นไม่ฉุนจึงไม่มีผลต่อการกินของสัตว์ และสกัดได้จากน้ำมันปลาที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีการผลิตพิเศษทำให้ได้ผงที่สามารถปลดปล่อยสารสำคัญที่บริเวณลำไส้เล็กเท่านั้น จึงไม่เกิดการสูญเสียสารสำคัญไปในระบบทางเดินอาหาร
expand_less