Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

กลิ่นปรุงแต่งอาหาร

กลิ่นปรุงแต่งอาหาร

กลิ่นปรุงแต่งอาหาร ชนิดสังเคราะห์ มีให้เลือกหลากหลายกลิ่น เช่น กลิ่นนม กลิ่นวานิลลา กลิ่นน้ำผึ้ง และกลิ่นผลไม้ กลิ่นและรสชาติมีความเสถียรและกระจายตัวได้ดีในอาหารสัตว์
expand_less