เก็บตกงานกีฬาฮาเฮ นะออเจ้า เพื่อความสามัคคี 31/03/61