โรคข้อเสื่อม

เป็นภาวะเสื่อมที่มีผลต่อข้อและเนื้อเยื่อของข้อ มีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อและปวดเมื่อมีการใช้งานของอวัยวะส่วนนั้น ต่อมามีอาการข้อบวม ฯลฯ

เมื่ออาการมากในขั้นท้ายๆ ข้อจะมีลักษณะผิดรูปผิดร่าง นอกจากการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือ การอักเสบเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่น่าจะเป็นประโยชน์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ บริษัท นิวโวเทค จำกัด

  • ช่วยชะลอความเสียหายของกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อต่าง ๆ ของสัตว์
  • ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อของสัตว์
  • ช่วยบรรเทาความเสื่อมของข้อต่อของสัตว์