เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน มีสภาวะที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา อันเป็นที่มาของการปนเปื้อน

เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน มีสภาวะที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา อันเป็นที่มาของการปนเปื้อน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการเสริม (สารยับยั้งเชื้อรา) โดยผลิตภัณฑ์สารยับยั้งเชื้อราของ นิวโวเทค มีส่วนช่วย…

  • ป้องกันเชื้อราในวัตถุดิบและอาหารสัตว์สำเร็จรูปได้ยาวนาน
  • ลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์สำเร็จรูป
  • สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างเต็มที่
  • สามารถเก็บอาหารสัตว์สำเร็จรูปได้ยาวนานขึ้น
  • กัดกร่อนโลหะต่ำ
  • ใช้กรดร่วมกับเกลือของกรอให้ประสิทธิภาพการยับยั้งดีที่สุด