การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบทันทีทันใด จะทำให้ค่า pH ของเลือดไก่ต่ำลง ซึ่งส่งผลต่อขบวนการสร้างโปรตีนในไข่ขาวที่ผิดปกติไป

  • การเพิ่มสารปรับปรุงคุณภาพไข่ขาว ช่วยเสริมคุณภาพไข่ ดังนี้
  • อุดมด้วยแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์
  • ลดปัญหาคุณภาพของไข่
  • ช่วยเพิ่มค่า Huagh unit ของไข่ขาว
  • ทำให้ไข่ขาวเหนียว ไข่แดงฟู
  • สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น
  • สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค